För driftsärenden, logga in med ditt HSAID.
Har du glömt din inloggning kontakta
Locums Kundtjänst via 08-123 172 00 eller kundtjanst@sll.se
För Fastighetsnät, logga in med ditt kund nr som börjar med X6.
Vid akuta ärenden, ring alltid in din felanmälan till 08-123 172 00.

Logga in
Logga in
Logga in

Weblord version:4.0MR9 DB version: 4.0.25183.131 ©2012-2018 Symetri FM