För driftsärenden, logga in med ditt HSAID.
Har du glömt din inloggning kontakta
Locums Kundtjänst via 08-123 172 00 eller kundtjanst.locum@sll.se
För Fastighetsnät, logga in med ditt kund nr som börjar med X6.
Vid akuta ärenden, ring alltid in din felanmälan till 08-123 172 00.

Logga in
Logga in
Logga in

Weblord version:2019.2MR6H1 DB version: 4.10.25565.138 ©2012-2020 Symetri FM